Sluzby Statue

Advokátní kancelář je všeobecně zaměřená na všechny druhy právních odvětví. Právní praxi máme zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, pracovního práva, rodinného práva a finančního práva.

Máme bohaté zkušenosti zejména v bytové problematice, problematice úpravy výchovy a výživy k nezletilým dětem, rozvodů a následného vypořádání společného jmění manželů, ochranou spotřebitele, ale i v oblasti soudního vymáhání pohledávek.

Naše kancelář sepsala stovky různých smluv nejen z oblasti občanského a obchodního práva (smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o dílo, nájemní a podnájemní a další). Zajišťujeme kompletní agendu spojenou s koupí nemovitostí včetně odborných rad ohledně daní. Dobře se orientujeme i v oblasti stavebního řízení, kolaudaci staveb, zasíťování parcel a podobně.

Poskytujeme právní služby i v právní úpravě družstva, veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným včetně jejich samostatného založení, příprav a vedení valných hromad.

V trestním právu jsme zastupovali obviněné a obžalované pro různé trestné činy, bohaté zkušenosti máme i s mladistvými pachateli. Rovněž zastupujeme i poškozené v trestním řízení, včetně náhrady škody na zdraví.

V oblasti správního práva jsme se zabývali různorodou agendou včetně přestupků a správních deliktů.

Tento výčet našich zkušeností není konečný.

O nas

Naše advokátní kancelář započala svou činnost v roce 1992 v Pardubicích. První roky své činnosti se kancelář zaměřovala především na obchodní právo a pracovní právo. Zastupovala několik významných společností Pardubického kraje. V 90. letech poskytovala naše kancelář právní pomoc včetně zastupování u soudu i Magistrátu města Pardubice, a to více než 4 roky.

Téměř 10 let vykonávala funkci správce konkurzní podstaty. Zejména od roku 1996 začala kancelář rozšiřovat svou činnost o ostatní právní odvětví.

V roce 2000 byla zřízena pobočka naší kanceláře v Holicích, kde působí dodnes.

Naše kancelář má za sebou několik tisíc spokojených klientů.

JUDr. Jaroslava Moravcová

JUDr. Jaroslava Moravcová

Advokátka

Zapsána u ČAK pod ev.č. 06898

V roce 1985 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Její diplomová práce byla z oblasti trestního práva - Rekognice. Poté získala titul JUDr. na téže univerzitě. V letech 1989 až 1991 studovala postgraduální studium opět na Univerzitě Karlově, které bylo zakončeno zkouškou a obhajobou písemné postgraduální práce na téma Problematika uzavírání smluv v obchodním styku.

Je členkou Jednoty českých právníků a Česko-německého spolku právníků.

Mgr. Blanka Vančurová

Mgr. Blanka Vančurová

Advokátka

Zapsána u ČAK pod ev.č. 15074

V roce 2009 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V diplomové práci se věnovala problémům trestního postihu mladistvých. Již během studií vykonávala praxi v advokátní kanceláři.

Je členkou Jednoty českých právníků.

Cenik Stamp

Advokátní tarif

Odměna advokáta je upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hodinová sazba bude určena dle náročnosti a složitosti kauzy v případě, kdy věc nebude řešena soudní cestou, nebo orgánem státní správy.

Při komlikovaných či riskantních případech má naše kancelář právo na stanovení smluvní odměny po dohodě s klientem nad rámec vyhlášky uvedené výše.

Dle zákona o advokacii nesmí advokát účtovat méně než je stanoveno zmíněnou vyhláškou, při celkovém vyúčtování a způsobu placení se naše kancelář snaží zohlednit sociální a majetkovou situaci klienta.

Kontakt Office
JUDr. Jaroslava Moravcová:
email: drmoravcova@seznam.cz
tel:     +420 604 695 958
Mgr. Blanka Vančurová:
email: blankaadvokat@seznam.cz
tel:     +420 739 413 059

Kancelář:
Pardubice-Semtín
budova P9, č.p. 81
533 54 Rybitví

Pobočka:
Palackého č.p. 237
534 01 Holice